top
top

ปัจจัยพื้นฐานและความเสี่ยงของการลงทุนใน Digital Asset

เรียนรู้แนวทางการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและความเสี่ยงที่สำคัญของการลงทุนใน Digital Asset

อาจารย์ผู้สอน

ดร. ฉัตรพงศ์ วัฒนจิรัฏฐ์, FRM

รายละเอียด

เนื้อหา

2 บทเรียน

ราคา

1000 บาท

เนื้อหาของคอร์สนี้

ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่บทเรียน
  • เข้าสู่บทเรียน เรื่องที่ 1 ทำความเข้าใจความเป็นมาและพื้นฐานของคริปโทเคอร์เรนซี  ยังไม่ได้เรียน
  • เข้าสู่บทเรียน เรื่องที่ 2 วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัลตามลักษณะการใช้งาน  ยังไม่ได้เรียน
  • เข้าสู่บทเรียน เรื่องที่ 3 รูปแบบการลงทุนและบริการทางการเงินในโลกคริปโทฯ  ยังไม่ได้เรียน
  • เข้าสู่บทเรียน เรื่องที่ 4 ความเสี่ยงจากการลงทุนและใช้บริการ  ยังไม่ได้เรียน