top
top

ESG ทางรอดจากวิกฤติด้วยการลงทุนเพื่อความยั่งยืน

ชื่อหลักสูตร ESG ทางรอดจากวิกฤติด้วยการลงทุนเพื่อความยั่งยืน

อาจารย์ผู้สอน

รายละเอียด

เนื้อหา

14 บทเรียน

ราคา

2900 บาท

เนื้อหาของคอร์สนี้

ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่บทเรียน
  • เข้าสู่บทเรียน 1. ความยั่งยืนคืออะไร  ยังไม่ได้เรียน
  • ขั้นตอนที่ 2 Quiz
  • Quiz ทำแบบทดสอบ
  • ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่บทเรียน
  • เข้าสู่บทเรียน 4. ESG คืออะไร  ยังไม่ได้เรียน
  • ขั้นตอนที่ 2 Quiz
  • Quiz ทำแบบทดสอบ
  • ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่บทเรียน
  • เข้าสู่บทเรียน 7. ประโยชน์ จากการลงทุนแบบ ESG  ยังไม่ได้เรียน