top
top

ติวสอบ IC P3

คอร์สติว IC P3 พร้อมคู่มือเตรียมสอบและสรุปเนื้อหา IC P3 ครบถ้วน

อาจารย์ผู้สอน

อ.ราชันย์ และ อ.เสาวนีย์

รายละเอียด

เนื้อหา

12 บทเรียน

ราคา

1900 บาท

เนื้อหาของคอร์สนี้

ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่บทเรียน
  • เข้าสู่บทเรียน เรื่อง การใช้สิทธิออปชัน  ยังไม่ได้เรียน