top
top

การประเมินปัจจัยพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัลและความเสี่ยงในการลงทุน

เรียนรู้แนวทางการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและความเสี่ยงที่สำคัญของการลงทุนใน Digital Asset

อาจารย์ผู้สอน

ดร. ฉัตรพงศ์ วัฒนจิรัฏฐ์, FRM

รายละเอียด

เนื้อหา

4 บทเรียน

เนื้อหาของคอร์สนี้