top
top

ปัจจัยพื้นฐานและความเสี่ยงของการลงทุนใน Digital Asset

เรียนรู้แนวทางการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและความเสี่ยงที่สำคัญของการลงทุนใน Digital Asset

อาจารย์ผู้สอน

<p>ดร. ฉัตรพงศ์ วัฒนจิรัฏฐ์, FRM</p>

รายละเอียด

เนื้อหา

2 บทเรียน

ราคา

1000 บาท

เนื้อหาของคอร์สนี้